ANONİM

KARDA AT ARABASI - 15x25 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız