ANONİM

SARIKLI ADAM - 65x54 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız