ANONİM -Sabri BERKEL olabilir

NÜ - 28x34 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız