Ernst LOB

RUMELİ HİSARI - 20x55 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1964 - İmzalı