Tuncay BETİL

PEYZAJ - 24x33 cm - KARTON ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK - 1988 - İmzalı