Selahattin UZMEN

PEYZAJ - 32x41 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı