Mustafa AYAZ

FİGÜRL KOMPOZİSYON - 33x35 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1986 - İmzalı