Albert MİLLE

PEYZAJ - 15x23 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı