ANONİM

SULTANAHMET’e BAKIŞ - 45x55 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız