Zeki YEĞİN

PEYZAJ - 15x21 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı