Türker GÜNEŞOĞLU

RUMELİ HİSARI'NA BAKIŞ - 50x70 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı