Teoman ZAİM

SOYUT KOMPOZİSYON - 70x50 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı