Tayfur SANLIMAN

SEMAZENLER - 46x33 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı