Rasin ARSEBÜK

NÜ - 70x50 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzasız