Nesrin BAL

SOYUT KOMPOZİSYON - 80x100 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı