Necdet KUTLUCAN

SOYUT KOMPOZİSYON - 25x40 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı