Mehmet ÇETİNER

SOYUT KOMPOZİSYON - 45x35 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2006 - İmzalı