Habib GEREZ

ATLI KOMPOZİSYON - 25x35 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı