SAMİ - ESKİ TÜRKÇE İMZALI

MUVAKKİTHANE - 8x5,5 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı