E.KİENMAYER

OTURAN KADIN - 85x65 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı