Cihat ÖZEGEMEN

NATÜRMORT - 45x35 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı