Cemil BAŞO

NÜ - 50x35 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı