Cemil BAŞO

PEYZAJ - 17x25 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1979 - İmzalı