Şefik BURSALI

PEYZAJ - 25x37 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı 1952