Münip ÖZBEN

ANKARA - 70x50 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA -1964 - İmzalı