Faruk CİMOK

ORTAKÖY - 40x30 cm - PRESTUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı