Ergin ATLIHAN

FİGÜR SOYUTLAMASI - 70x50 cm - KARTON ÜZERİNE PASTELBOYA - İmzalı