Ergin ATLIHAN

FİGÜR SOYUTLAMASI - 75x53 cm - KARTON ÜZERİNE PASTELBOYA - İmzalı