Ziyad SULTANOV

YÜRÜYENLER - 35x25 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı