İbrahim TAYFUR

SOHBET - 33x15 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2020 - İmzalı