Üsküdarlı CEVAT

CAMİ AVLUSU - 31x21 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı