Teoman ZAİM

SOYUT KOMPOZİSYON - 26x20 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı