Teoman ZAİM

SOYUT KOMPOZİSYON - 41x29 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı