Teoman ZAİM

SOYUT KOMPOZİSYON - 52x38 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı