Olga ALENİSKOVA

İSTANBUL - 33x30 cm - DURALİT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2010 - İmzalı