Muhsin KUT

KOMPOZİSYON - 30x22 cm - KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK - İmzalı