Kemal TOPÇU

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON - 23x30 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı