Aslı ÖZTOPRAK

PEYZAJ - 23x30 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı