Necdet VERGİLİ

PEYZAJ - 33x48 cm - KAĞIT ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2004 - İmzalı