Mustafa ASLIER

GELİN ALAYI - 33x23 cm - GRAVÜR 5/150 - 1966 - İmzalı