Haluk ÖZDEN

GEOMETRİK SOYUTLAMA - 110x143 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - İmzalı