Arzu AYDIN DEVECİ

KENTİN HAVASI - 85x130 cm - TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2010 - İmzalı