Abdullah MERİÇADALI

PEYZAJ - 23x38 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 1981 - İmzalı