Naim ULUDOĞAN

PEYZAJ - 32x40 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLI BOYA - 1979 - İmzalı

Naim ULUDOĞAN

NAİM ULUDOĞAN

(1911, İşkodra-Arnavutluk - 2010 İstanbul) Kuleli Askeri Lisesinde ilk resim derslerini Sami Yetik'ten aldı. 1933'te Kara Harp Okulunu bitirdi. Harita Genel Komutanlığında çalıştı. 1947'de Asker Ressamlar Derneği'ne üye oldu. GEE Resim-İş Bölümü'ne dışarıdan sınavla girerek resim öğretmenliği belgesi aldı. Askeri okullarda beş yıl resim öğretmenliği yaparak, 1950'de emekli oldu. 1965-1980 yılları arasında, Ülkü Uludoğan ile "Baba-Kız'' adı altında ortak sergiler düzenlendi. 1981'de İstanbul'a yerleşti. 1984'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türk Kültür ve Sanatına Hizmet Plaketini, 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sanata 50 Yıl Hizmet Plaketini aldı. Asker ressamlar geleneğinin izlenimci palete öncelik veren anlayışına bağlı olduğu resimlerinde, İstanbul peyzajları ve ölü doğa konuları ağır basar.