Alizarin

PEYZAJ -14x23 cm - KARTON ÜZERİNE YAĞLIBOYA - 2006 - İmzalı